Als je op jezelf gaat wonen, zal je ook je eigen huishouden gaan runnen. Het huis moet schoongemaakt worden, je hebt boodschappen nodig, er moet eten op tafel komen. Hoe je dit vormgeeft hangt onder andere samen met waartoe je lichamelijk in staat bent en welke ondersteuning je eventueel nodig hebt. De mate van zorgverlening en huishoudelijke hulp is per woonvorm verschillend. Ook kan het zijn dat je zelf een aantal vaardigheden moet trainen.

Hulp van de ergotherapeut

Een ergotherapeut kan je helpen bij het leren van de vaardigheden als je huis schoonmaken en eten koken. In het revalidatiecentrum kan je deze vaardigheden onder begeleiding van een ergotherapeut trainen en krijg je tips en trucs gerelateerd aan jouw aandoening.
De ergotherapeut brengt samen met jou in kaart waar voor jou de problemen en knelpunten liggen en welke vaardigheden voor de uitvoering van bepaalde huishoudelijke taken nog moeten worden geoefend.

Je kan hier bij denken aan:

  • Motorische vaardigheden: oefenen met een andere manier van uitvoeren en/of gebruikmaken van hulpmiddelen.
  • Procesvaardigheden: de taak vereenvoudigen, oefenen met het aanbrengen van structuur.
  • Planningsvaardigheden: taken onderverdelen in deeltaken, dag- en weekstructuur maken, vaste tijden voor bepaalde taken, voldoende rust tussendoor nemen, taken uitbesteden.

Hulp bij het huishouden

Woon je zelfstandig en heb je hulp bij het huishouden nodig? Dan kan je een aanvraag doen voor huishoudelijke ondersteuning via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bij je gemeente. Huishoudelijke verzorging gaat om de hulp bij het huishouden, zoals stofzuigen, wassen, strijken, en ramenwassen. Het is dus geen hulp bij je persoonlijke verzorging. Persoonlijke verzorging valt onder Zorgverzekeringswet, Wlz of WMO. Zie ook het thema Zorg over het PGB.

Bespreek met je (revalidatie)arts, verpleegkundige of ergotherapeut wat de mogelijkheden zijn. Weet je niet goed wat je nodig hebt? Of heb je meer voorzieningen nodig? Dan kan je hulp vragen bij de gemeente. Die is verplicht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden.

TIP
Als je het niet eens bent met de uitspraak van bijvoorbeeld jouw gemeente en niet de hulp krijgt die je nodig hebt, dan kun je in bezwaar gaan of een klacht indienen.

Meer informatie?