Kwaliteitsstandaard Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

Waar gaat deze kwaliteitsstandaard over?

Deze kwaliteitsstandaard geeft handvatten om met de jongere zelf de transitie van zorg van de (specialistische) kinderzorg naar de volwassenenzorg goed te kunnen organiseren. Deze standaard is bedoeld als ondersteuning aan de brede groep jongeren die leeft met een chronische aandoening van somatisch en/of psychische aard al dan niet met een (verstandelijke) beperking tijdens de transitieleeftijd (12 tot en met 25 jaar).

Voor al deze jongeren gaat het om een dubbele transitie: naar de volwassenheid én naar de kinderzorg van volwassenenzorg. De aanbevelingen in deze kwaliteitsstandaard hebben niet alleen betrekking op jongeren met één chronische aandoening, maar ook op jongeren met meervoudige problematiek of multimorbiditeit.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Overkoepelende principes van transitiezorg: persoonsgericht en focus op het gehele leven van de jongere
  • Timing van de overdracht: tijdens stabiele fase
  • Taken en verantwoordelijkheden van de transitiecoördinator
  • Individueel transitieplan (zoals Ready Steady Go)
  • Zelfmanagement en jongerenparticipatie
  • Rol van de ouders/verzorgers
  • Voor de overdracht: gezamenlijk consult
  • De overdracht zelf: wisselen van hoofdbehandelaar
  • Na de overdracht: extra consult en vangnet

Voor wie is deze kwaliteitsstandaard bedoeld?

Alle (teams) van zorgverleners die betrokken zijn bij de (specialistische) zorg aan jongeren en jongvolwassenen met een chronische aandoening (somatisch en/of psychisch en/of een verstandelijke beperking) die de overgang maken van de kinder- naar de volwassenenzorg.

Hoe is hij tot stand gekomen?

Het initiatief voor deze kwaliteitsstandaard is genomen door  Fonds Nuts Ohra (FNO) en JongPIT. Die laatste is een stichting voor en door jongeren met een chronische aandoening of beperking. De kwaliteitsstandaard is opgesteld door twee multidisciplinaire werkgroepen die zich hebben gefocust op de inhoud en de organisatie en toepassing. De werkgroepen werden aangestuurd door een stuurgroep. Zowel werkgroepen als de stuurgroep bestonden uit vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en andere stakeholders. Het perspectief van de jongeren werd vertegenwoordigd door participatie in het gehele traject vanuit JongPIT. De richtlijn is aan ruim 60 organisaties voorgelegd ter commentaar en dus breed gedragen.

Toepassen en toolkits

Voor de implementatie van de kwaliteitsstandaard zijn naast een Disseminatie- & implementatieplan, twee toolkits ontwikkeld.

De Transitie Toolkit van opeigenbenen.nu is geactualiseerd en heeft een ‘routekaart’ gekregen. Met die routekaart kunt u per fase zien welke tools er beschikbaar zijn. Deze toolkit is vooral bedoeld voor zorgprofessionals. Op de website van JongPIT zal een toolkit speciaal gericht op jongeren volgen.