In Nederland bestaan er financiële tegemoetkomingen voor vervoer van en naar studie en/of werk. Vervoersvoorzieningen voor het reizen naar het werk vallen onder de ‘Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen’.

Vervoersvoorziening van het UWV

Ongeacht of je wel of geen uitkering ontvangt, is het mogelijk om vervoersoplossingen aan te vragen bij het UWV. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld een scootmobiel, brommer, taxikostenvergoeding of bruikleenauto. Dit geld krijgt je alleen als je inkomen per jaar niet hoger is dan een bepaald bedrag. Verdien je meer dan dit bedrag? Dan wordt er vanuit gegaan dat je een eigen auto kan betalen en krijg je geen geld voor een taxi of een leenauto. Je krijgt dan eventueel wel geld voor aanpassingen aan je eigen auto.

Stoppen met studie of werk
Als je stopt met je studie of werk, heeft het UWV het recht om de vergoeding weer in te nemen. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld zelf een auto aan te schaffen en alleen de aanpassingen te laten vergoeden door het UWV. De auto is dan van jou en kan niet worden ingenomen door het UWV.

Vervoer naar je werk

Als je werkt kun je met dit formulier een vergoeding voor vervoer aanvragen bij het UWV. Het UWV bepaalt of je in aanmerking komt voor een vergoeding op basis van de afstand naar je werk en bijvoorbeeld je inkomen.

Vervoer naar school

Afhankelijk van jouw studiesituatie kun je terecht bij verschillende instanties:

  • Volg je een opleiding op het mbo, hbo of WO, dan kun je terecht bij het UWV.
  • Volg je het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of speciaal onderwijs: het Wmo-loket van je gemeente. Je krijgt leerlingenvervoer als je door je aandoening niet zelfstandig naar school kan. De gemeente bekijkt per leerling of leerlingenvervoer nodig is.

Studentenreisproduct
Een onderdeel van de studiefinanciering voor hbo- en WO-studenten is het studentenreisproduct. Mbo’ers jonger dan 18 jaar, kunnen per 1 januari 2017 ook het studentenreisproduct aanvragen. Met het studentenreisproduct reis je gratis of met korting met het openbaar vervoer door heel Nederland. Het studentenreisproduct vraag je aan bij DUO.