Transitie draait door

Onderzoeksprogramma Op Eigen Benen, lectoraat Transities in Zorg

Bijna een kwart van onze jeugd groeit op met chronische gezondheidsproblemen; hun positie is vaak extra kwetsbaar tijdens de transitie naar volwassenheid. Hoewel wordt aanbevolen dat er aandacht moet zijn voor lichamelijk, mentaal en sociaal functioneren, is er nog weinig bekend over hoe het met deze groeiende groep jongeren en jongvolwassenen met chronische, somatische aandoeningen of beperkingen gaat en welke impact de transitie van kinderzorg naar de volwassenenzorg heeft. In 2022 is de Kwaliteitsstandaard ‘Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg’ verschenen – waarvan lectoraat Transities in Zorg van Hogeschool Rotterdam aanjager was. Al twintig jaar gaat ons praktijkgerichte onderzoeksprogramma Op Eigen Benen (www.opeigenbenen.nu) hand in hand met praktijkverbetering in transitiezorg in Nederland.

Projectbeschrijving

In de Kwaliteitsstandaard, opgesteld door professionals, experts en jongeren, worden aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de transitiezorg. Dit is hoognodig, want transitie in zorg blijkt niet altijd goed te verlopen. Jongeren ervaren grote verschillen tussen de kinder- en volwassenenzorg en zijn onvoldoende voorbereid op hun nieuwe rol, ouders maken zich vaak zorgen en professionals merken dat hun samenwerking en afstemming te wensen overlaat. Een deel van de jongeren verdwijnt na de overstap naar de volwassenenzorg (tijdelijk) uit beeld, met risico op blijvende complicaties.

De publicatie van de Kwaliteitsstandaard is echter pas het begin: het komt nu aan op implementatie in de dagelijkse zorg en de evaluatie hiervan. Ook is meer inzicht in succesvolle transitie en ondersteuningsbehoeften van jongeren nodig. De doelstellingen van dit onderzoek zijn: 1) het ondersteunen van de implementatie van de Kwaliteitsstandaard in de praktijk en onderzoeken van het implementatieproces met jongeren én zorgverleners; en 2) het verkrijgen van inzicht in voorspellers voor succesvolle transitie en hun psychosociaal en mentaal functioneren en in de ondersteuningsbehoeftes van jongeren met chronische aandoeningen. Het project wordt uitgevoerd in vier werkpakketten met meerdere kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden:

  1. landelijk verbeterprogramma
  2. cohortonderzoek onder jongeren
  3. dossieronderzoek m.b.v. AI (artificial intelligence)
  4. ontwikkeling van een ‘transitiehub’.

Projectfeiten

Financiering

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Subsidieronde: RAAK-PRO, oktober 2022

Looptijd project

1 april 2024 – 1 april 2028

Beoogde resultaten

Behaalde resultaten

Verbinding met het onderwijs

Medewerkers en samenwerking

Dr. AnneLoes van Staa

Lector Transities in Zorg

Dr. Jane Sattoe

Senior onderzoeker

Heidi van Heijningen – Tousain

Onderzoeksmedewerker

Contact

Dr. Jane Sattoe

j.n.t.sattoe@hr.nl