transitienet

TAQLE: Transition, Adherence and Quality of life

2020 – …

Er is weinig bekend over ervaringen, therapietrouw en kwaliteit van leven van jongvolwassenen met hiv in Nederland. Deze studie is opgezet door Erasmus MC en Amsterdam UMC en Kenniscentrum Zorginnovatie is erbij gevraagd om het kwalitatieve gedeelte op te pakken. Het doel is om transitie-ervaringen van jongvolwassenen, hun therapietrouw en hun kwaliteit van leven in kaart te brengen. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor bestaande transitieprotocollen.

Lees meer over dit project

transitienet

Verpleegkundigen geven het Goede Voorbeeld in transitiezorg

2020 – 2022

Dit project heeft als doel om goede voorbeelden van transitiepoli’s zorgvuldig te beschrijven, uitgevoerd door verpleegkundigen / verpleegkundig specialisten, voor jongeren met chronische somatische aandoeningen, om deze interventie geschikt te maken voor bredere verspreiding en zo bij te dragen aan de kwaliteit van transitiezorg Nederland.

Lees meer over dit project

transitienet

Kwaliteitsstandaard Transitiezorg

2019 – …

Als een jongere met een langdurige zorgbehoefte 18 jaar wordt, verandert er veel. Daarom wordt er momenteel een kwaliteitsstandaard Transitiezorg 18-/18+ ontwikkeld. Het project is geïnitieerd door FNO en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Er zijn twee werkgroepen samengesteld; een werkgroep voor de ontwikkeling van de inhoud en een werkgroep voor de organisatie van zorg en toepassing van de kwaliteitsstandaard.

Lees meer over dit project