Projecten lopend

Transitie draait door

Transitie draait door

2024 – 2028

Op 1 april 2024 start het project Transitie draait door. Het project richt zich op verbetering van transitiezorg anno nu.

Lees meer over dit project

Stap op

Stap op

2024 – 2027

Op 1 maart 2024 start het project Stap op dat zich richt op goede transitiezorg voor jongeren met LVB.

Lees meer over dit project

Succesvolle transitie van kinder- naar volwassenenzorg

Succesvolle transitie van kinder- naar volwassenenzorg

2023 – 2027

Het onderzoek richt zich op interventies en factoren die bijdragen aan een succesvolle transitie in zorg voor jongeren met chronische, somatische aandoeningen.

Er wordt gekeken of en hoe de kerninterventies die worden aanbevolen in de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg bijdragen aan een succesvolle overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg van jongeren met chronische aandoeningen. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren hieraan bijdragen.

Lees meer over dit project

Niet loslaten, maar anders vasthouden

Niet loslaten, maar anders vasthouden

2023 – 2028

Jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) moeten rond hun achttiende verjaardag de overstap maken van kindzorg naar zorg voor volwassenen. Vanwege hun meervoudige beperkingen en hun afhankelijkheid van familie voor planning en coördinatie van zorg is die transitie in zorg erg complex. Er is nog weinig bekend over dit ingewikkelde proces bij deze specifieke patiëntendoelgroep, terwijl een goede transitie belangrijk is voor continuïteit van zorg, het voorkomen van onder- / overdiagnostiek en onder- / overbehandeling. Het promotietraject van Ilse Ooms gaat wensen, ervaringen en behoeften van zorgprofessionals en familie van mensen met ernstige meervoudige beperkingen ten aanzien van familiegerichte transitiezorg onderzoeken.

Lees meer over dit project

Taqle

TAQLE: Transition, Adherence and Quality of life

2020 – 2024

Er is weinig bekend over ervaringen, therapietrouw en kwaliteit van leven van jongvolwassenen met hiv in Nederland. Deze studie is opgezet door Erasmus MC en Amsterdam UMC en Kenniscentrum Zorginnovatie is erbij gevraagd om het kwalitatieve gedeelte op te pakken. Het doel is om transitie-ervaringen van jongvolwassenen, hun therapietrouw en hun kwaliteit van leven in kaart te brengen. Op basis hiervan worden aanbevelingen gedaan voor bestaande transitieprotocollen.

Lees meer over dit project