Om zelfstandig te kunnen zijn is het belangrijk dat je weet wat de behandeling inhoudt, welke medicatie je moet innemen en wat de behandeling jou oplevert. Het belangrijk dat je weet hoe jou behandeling verloopt als bijvoorbeeld jouw ouders een keer niet mee kunnen naar een afspraak met de arts. Als je medicijnen niet op tijd inneemt of onzorgvuldig omgaat met de behandeling kan dit namelijk vervelende gevolgen hebben. Stel alle vragen bij je behandelend arts en spreek eventueel je zorgen uit. Hoe beter je zelf bent voorbereid, hoe beter je de touwtjes in handen hebt. Vooral als je de leeftijd van 18 jaar heb bereikt is zelfstandigheid van groot belang.

Medicijnen

Heb je genoeg kennis over je medicatie? Kun je je omgeving goed inlichten over je aandoening? Doe hier eens de medicijnentest en kijk of jij genoeg afweet van jouw medicijnen.

Het is goed om de bijsluiters van je medicijnen een keer door te nemen. Hier lees je ook ongewenste bijwerkingen die je eventueel kan krijgen. Het snel signaleren hiervan is in alle gevallen handig. Want medicijnen waar je alleen maar zieker van wordt ben je liever kwijt dan rijk.

Medicijnen, alcohol en drugs
Medicijnen in combinatie met verdovende middelen kan schadelijk zijn. Alcohol kan bijvoorbeeld de werkzame stoffen uit medicijnen versterken of verzwakken. Je komt als jongvolwassene misschien in aanraking met deze middelen. Of de combinatie met jouw medicijnen schadelijk is valt te onderzoeken.

Zo hebben je arts en apotheker een geheimhoudingsplicht. Vragen over medicijngebruik in combinatie met alcohol of drugs zijn misschien lastig te stellen. Maar het is het werk van zorgverleners om jou te helpen en jouw vragen te beantwoorden, dus ook dit soort vragen kun je aan ze stellen. Door hun geheimhoudingsplicht mogen ze deze vragen niet aan je ouders doorvertellen.

TIP
De gratis app MedApp kan je helpen bij het niet vergeten van je medicatie en het aanmaken van een medicatiepaspoort.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je de volgende websites raadplegen:

Leefregels

De aandoening die je hebt kan ervoor zorgen dat je eerder moe bent, meer pijn hebt, of eerder ziek wordt. Het is vervelend als dit je dagelijks leven beperkt.  (En dan is vervelend nog zacht uitgedrukt).

Met leefregels is het makkelijker de balans te vinden in leuk of verstandig. Een leefregel kan bijvoorbeeld zijn, ik zorg dat ik elke nacht 8 uur slaap heb. Of, ik drink maximaal 3 glazen alcohol op een feestje.

Naleven
Hoewel leefregels niet altijd leuk zijn, kan het niet naleven van de leefregels negatieve effecten hebben op jouw aandoening of beperking. Probeer daarom de leefregels in te passen in jouw dagelijkse leven. Hoe ouder je wordt, hoe beter je je lichaam leert kennen en hoe beter het vaak lukt de leefregels kan inpassen in jouw dagelijkse leven. Wanneer passeer je een grens? Als je dat hele weekend naar dat festival gaat? En vervolgens te moe bent om te leren voor je tentamen?

Praat met je arts

Ervaar je te veel nare consequenties? Dan is het beter om deze grenzen niet te overschrijden. Als je ouder wordt, worden deze grenzen steeds duidelijker. En worden de keuzes die je maakt, meer overwogen keuzes. Als het niet lukt om de leefregels na te leven, probeer dan eens met je behandelend arts te praten over alternatieven die het naleven van de leefregels makkelijker maken.

Revalidatie

Loop je tegen vragen en problemen aan op het gebied van zelfstandigheid en ‘mee doen aan het dagelijkse leven’, dan kan je hiervoor bij de revalidatie terecht. Dit geldt ook als je denkt uitbehandeld te zijn voor je medische klachten of niet meer onder behandeling staat.

Jongerenpoli

Steeds meer revalidatiecentra hebben een speciale Polikliniek Jongvolwassenen opgericht voor jongeren in de leeftijd van ongeveer 15 tot 25 jaar (deze leeftijdsgrenzen zijn niet strikt). Je kunt bij het revalidatiecentrum in jouw buurt navragen of zij zo’n polikliniek hebben. Hier kunnen ze je ook doorverwijzen naar een ander centrum of ziekenhuis.

Hoe overleef ik de zorg?

De Libra Zorggroep heeft de folder ‘Hoe overleef ik de zorg?’ ontwikkeld. Deze folder biedt informatie voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar en hun ouders over de ontwikkeling naar zelfstandigheid in de zorg.