Aan de slag om een Transitiepoli op te zetten? Gebruik het Transitiepoli zeven-stappenplan!

Het zeven-stappenplan geeft richting aan het verbeterproces van transitiezorg in ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere instellingen. De volgende vragen staan hierbij centraal: Waar staan we nu als team? Wat is onze visie op transitie? Welke doelen stellen we? Welke interventies zijn mogelijk? Welke keuzes maken we? Hoe monitoren we de voortgang van het verbeterproces? Hoe communiceren en borgen we de verbetering?

Het stappenplan verwijst waar nodig naar verschillende beschikbare interventies (tools) in de Transitie Toolkit.

Het Transitiepoli zeven-stappenplan is nu helemaal klaar voor gebruik dus neem als je wilt een kijkje en laat je inspireren!