transitienet

Verpleegkundigen geven het Goede Voorbeeld voor transitiezorg

2020 – heden

Dit project heeft als doel om goede voorbeelden van transitiepoli’s zorgvuldig te beschrijven, uitgevoerd door verpleegkundigen / verpleegkundig specialisten, voor jongeren met chronische somatische aandoeningen, om deze interventie geschikt te maken voor bredere verspreiding en zo bij te dragen aan de kwaliteit van transitiezorg Nederland.

Lees meer over dit project

transitienet

Kwaliteitsstandaard Transitiezorg

2019 – heden

Als een jongere met een langdurige zorgbehoefte 18 jaar wordt, verandert er veel. Daarom wordt er momenteel een kwaliteitsstandaard Transitiezorg 18-/18+ ontwikkeld. Het project is geïnitieerd door FNO en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Er zijn twee werkgroepen samengesteld; een werkgroep voor de ontwikkeling van de inhoud en een werkgroep voor de organisatie van zorg en toepassing van de kwaliteitsstandaard.

Lees meer over dit project

transitienet

Ready Steady GO – IBD

2019 – 2021

Jongeren met een chronische darmziekte moeten naarmate ze ouder worden de regie over hun medische zorg en hun leven overnemen van ouders. Dit gaat niet altijd gemakkelijk. In dit project gaan we samen met jongeren met een chronische darmziekte de tool Ready Steady Go in de praktijk van de zorg invoeren.

Lees meer over dit project