Transitie Toolkit

Wat vind je in deze toolkit?

De transitie van kinder- naar volwassenenzorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Problemen zoals (onvoldoende) zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het achterblijven bij het bereiken van sociaal-emotionele mijlpalen, ‘drop out’ uit behandelprogramma’s en gebrekkige therapietrouw komen regelmatig voor.

De tools uit deze Transitie Toolkit zijn interventies, instrumenten en initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening.

Indeling van de toolkit

De tools zijn onder verdeeld naar moment of periode dat zij ingezet kunnen worden namelijk: voor de overstap, tijdens de overstap en na de overstap. Daarnaast zijn er tools die gedurende het hele transitieproces worden ingezet zoals een transitiecoördinator en het gebruik van een individueel transitieplan zoals Ready Steady Go of de Groei-Wijzer.

Essentiële – en ‘Nice to have’ tools

Vaak moeten er keuzes gemaakt worden in de mate waarop transitiezorg kan worden aangeboden. Aanbevolen wordt dan ook om je in eerste instantie te richten op de ‘Essentiële tools’ en indien gewenst in tweede instantie een keuze te maken uit de ‘Nice to have’ tools. Deze indeling is voortgekomen uit een inventarisatie onder bijna honderd zorgprofessionals met al (enige) ervaring in transitiezorg dus met het implementeren van één of meerdere Essentiële tools maak je in ieder geval een goede start!

Voor de overstap

Essentiële tools 

Tools ‘Nice to have’

Na de overstap

Essentiële tools 

  • Eenmalig extra of verlengd consult volwassenenzorg om elkaar beter te leren kennen

Tools ‘Nice to have’

C

D

E

G

I

J

K

N

M

O

P

R

S

T

Z