Praatplaat ‘Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg’

Wij zijn trots om deze praatplaat in juni 2022 op onze website te mogen presenteren. De weg die de jongere in de transitieleeftijd aflegt is in deze praatplaat visueel vorm gegeven. De elementen uit de kwaliteitsstandaard transitiezorg zijn als uitgangspunt genomen. ‘De Betekenaar’ heeft in nauwe samenwerking met het Op Eigen Benen projectteam en met behulp van input van een aantal professionals met affiniteit met transitiezorg de praatplaat vorm gegeven.

De praatplaat is primair gericht op (teams) van professionals die zich bezig houden met transitiezorg. Zo kan hij worden uitgeprint en als gesprekshulpmiddel dienen maar hem als poster laten afdrukken of digitaal verspreiden behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Talking Board ‘Young people in transition from child care to adult care’

We are proud to present this Talking Board on our website. The journey of the young person in transition is visually represented in this Talking Board. The elements from the ‘Transition care quality standard’ from The Netherlands have been taken as a starting point. In close collaboration with the On Your Own Feet project team and with the help of input from a number of professionals with an affinity for transition care, “The Signifier” has designed the Talking Board.

The Talking Board is aimed primarily at (teams) of professionals involved in transition care. It can be printed out and used as a discussion aid, but having it printed as a poster or distributing it digitally is also a possibility.

Verkrijgen en gebruik van de praatplaat

De praatplaat mag kosteloos gebruikt en verspreid worden zoals hij op website opeigenbenen.nu is gepubliceerd. De afbeeldingen en logo’s mogen niet gewijzigd worden.

Obtaining and using the Talking Board

The Talking Board may be used and distributed free of charge as published on website opeigenbenen.nu. The images and logos may not be changed.