Recentelijk publiceerde Medisch Contact een artikel waarin duidelijk naar voren komt dat de overgang van kinder- naar volwassenenzorg vaak te abrupt verloopt. De nieuwe kwaliteitsstandaard moet een soepele transitie bevorderen.

Sanne van Beem, geneeskundestudent (VU Amsterdam), Richard Ijzerman, internist (Amsterdam UMC) en AnneLoes van Staa, lector transities in zorg (Hogeschool Rotterdam) zijn allen lid van de Werkgroep Inhoud van de kwaliteitsstandaard ‘Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg’. Zij zetten in dit artikel uiteen wat de kerninterventies zijn van goede transitiezorg en wat hierbij aanbevelingen en knelpunten (kunnen) zijn. Het wordt van harte aanbevolen dit artikel te lezen op de website van Medisch Contact.