Tien punten programma Betere Transitie in Medische Zorg - vs 6