Met gepaste trots laten wij weten dat er onlangs twee nieuwe (promotie) onderzoeken naar transitiezorg zijn gestart. Jobert Sturm en Ilse Ooms gaan zich allebei verdiepen in hetzelfde onderwerp; de overgang in zorg die jongeren moeten maken als ze 18 jaar worden. Zij hebben hierover verteld tijdens een dubbelinterview. Jobert richt zich op hoe de kerninterventies die worden aanbevolen in de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg bijdragen aan een succesvolle overgang en Ilse op transitie van jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB).

Jongeren met EMB moeten rond hun achttiende verjaardag de overstap maken van kindzorg naar zorg voor volwassenen. Vanwege hun meervoudige beperkingen en hun afhankelijkheid van familie voor planning en coördinatie van zorg is die transitie in zorg erg complex. Er is nog weinig bekend over dit ingewikkelde proces bij deze specifieke patiënten doelgroep, terwijl een goede transitie belangrijk is voor continuïteit van zorg, het voorkomen van onder- / overdiagnostiek en onder- / overbehandeling. Het promotietraject van Ilse Ooms gaat wensen, ervaringen en behoeften van zorgprofessionals en familie van mensen met ernstige meervoudige beperkingen ten aanzien van familiegerichte transitiezorg onderzoeken.

Meer over dit project, de verbinding met het onderwijs, de (beoogde) resultaten en de samenwerkingspartners is te lezen op de website van Hogeschool Rotterdam waar Ilse Ooms werkzaam is.

Het promotieonderzoek van Jobert Sturms wordt uitgevoerd in samenwerking met Erasmus MC waarbij de effecten worden onderzocht van de implementatie van de ‘Blauwdruk voor gepersonaliseerde transitiezorg’. De uitkomsten van dit onderzoek zullen bijdragen aan verbetering van kwaliteit van zorg en leven van jongeren met chronische aandoeningen.

Meer over dit project, de verbinding met het onderwijs, de (beoogde) resultaten en de samenwerkingspartners is ook te lezen op de website van Hogeschool Rotterdam.