Ervaringen van kinderen en jongeren met een beperking in het dagelijks leven

In oktober is door de gemeentelijke kinderombudsman het rapport Hoor mij en zie mij gepubliceerd. In dit rapport staan ervaringen van kinderen en jongeren met een beperking in het dagelijks leven centraal.

Een belangrijke conclusie uit het rapport is: als gemeenten inclusiever en beter toegankelijk willen worden, dan moeten ze met kinderen met een beperking in gesprek. ‘Not about us, without us’, is een mooie slogan die daar bij hoort. Alleen door met elkaar in gesprek te gaan komt helder op tafel waar deze kinderen in het dagelijks leven tegenaan lopen en hoe dat opgelost kan worden. Pas als gemeenten de behoeften van kinderen kennen, kunnen ze beleid maken dat daarop aansluit. Dat gesprek vindt helaas nog niet plaats en dat is een gemiste kans.

Naast het rapport wat ook hier is te downloaden is ook een samenvattingskaart ontwikkeld welke bestaat uit een voorkant en een achterkant.

             

Laten we dit rapport, dat ondanks goede initiatieven en intenties, pijnlijk duidelijk maakt dat er nog vele stappen te maken zijn richting een inclusieve maatschappij, verspreiden onder iedereen die dit onderwerp en de jongeren een warm hart toedraagt!