zorg-picto-142

Het doel van deze tool is het in kaart brengen van (de uitkomsten) van zorg in de transitiefase via dossieronderzoek om inzicht te krijgen in de inhoudelijke en organisatorische tekortkomingen van de zorg.