Doel

De cursus Diabetes de baas is ontwikkeld voor (jong)volwassenen met diabetes type 1 die worstelen met hun diabetes en open staan voor een steun in de rug bij hun inspanningen om de diabetesregulatie te verbeteren en vertrouwen te krijgen in zichzelf.

Doelgroep

(jong)volwassenen met moeilijk te reguleren diabetes type 1 vanaf 18 jaar.

Ontwikkelaars

Diabetes de baas is ontwikkeld door het VUmc en uitvoerig getest op acceptatie, haalbaarheid en effectiviteit. De interventie heeft in 2020 de NDF Professor Lambertsprijs gewonnen.

Beschrijving

De interventie is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie en bedoeld voor (jong)volwassenen die moeite hebben de benodigde dagelijkse zelfzorg uit te voeren. Ze willen wel, maar ervaren diverse belemmeringen hierbij.

Het gaat om een groepsinterventie in de vorm van een cursus. Begeleid door een diabetesverpleegkundige en een ziekenhuispsycholoog leren deelnemers letterlijk en figuurlijk om diabetes weer ‘de baas’ te worden. De interventie is uitgebreid onderzocht en er is aangetoond dat hij ook daadwerkelijk impact. Het is een effectief instrument om belemmeringen die juiste omgang met diabetes in de weg staan aan te pakken.

Hoe gebruik ik als zorgverlener deze tool?

Doordat het de patiënt helpt de motivatie voor de behandeling terug te vinden levert het ook professionals handvatten om samen met de patiënt aan de slag te gaan.

Wanneer je denkt dat een patiënt baat kan hebben bij deze cursus dan kan worden doorverwezen naar de Polikliniek Diabetes Mentaal van het VUmc via diabetesmentaal@amsterdamumc.nl. De patiënt wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek om te bespreken of de verwachtingen aansluiten bij de cursus.

Beschikbaarheid

  • PDF met informatie over de cursus Diabetes de baas welke wordt georganiseerd de Polikliniek Diabetes Mentaal van het VUmc.
  • Bij voldoende belangstelling organiseert de diabetespolikliniek het St. Antonius ziekenhuis de cursus Diabetes de baas.
  • Diabetescentrum St. Jansdal biedt sinds 2020 de cursus Diabetes de baas aan.
  • Er zijn naast bovenstaande ziekenhuizen inmiddels meer ziekenhuizen getraind om de cursus te geven. Patiënten kunnen aan hun diabetesbehandelaar vragen of deze cursus in hun eigen ziekenhuis wordt gegeven.

Meer informatie?

Marloes Hogenelst, GZ-psycholoog van Polikliniek Diabetes Mentaal via diabetesmentaal@amsterdamumc.nl

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via opeigenbenen.nl.