Doel

Take Care is een tool voor ouders van een kind met een chronische aandoening of beperking, dat ouders informatie en ondersteuning biedt op verschillende levensdomeinen. Doel van Take Care is om ouders handvaten te bieden om de verzorgings- en begeleidingstaak voor hun kind beter uit te voeren. Hierbij staat het verhogen van het welzijn van ouders zelf centraal.

Doelgroep

Ouders van kinderen (zowel minderjarig als meerderjarig) met een chronische aandoening of beperking.

Ontwikkelaars

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam in opdracht van Emp/Ouder.  Emp/Ouder is een driejarig project dat als doel heeft ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte zo te versterken (empoweren) dat zij (nog) beter hun rol als ouder / zorgregisseur van hun kind kunnen vervullen.

Beschrijving

Een ouder van een kind met een chronische aandoening of beperking staat voor de uitdaging om te zorgen en/of de zorg van zijn/haar kind te organiseren. Deze uitdagingen beïnvloeden niet alleen de rol als ouder, maar ook het leven naast het ouderschap. De kwaliteit van leven van ouders en gezinnen kan onder druk komen te staan door de zorgtaken voor het kind met een chronisch gezondheidsprobleem.

Take Care bevat vier Domeinen: ‘Werk en geld’, ‘Gezin’, ‘Quality time’ en ‘Kindmanagement’ . Onder deze domeinen vallen 16 thema’s, zoals werk, partner relatie en vrije tijd.

De domeinen verwijzen naar relevante thema’s die spelen in het dagelijks leven van gezinnen waarin een of meerdere kinderen opgroeien met chronische gezondheidsproblemen. Daarbij stelt de tool steeds de vraag: Wat gaat goed? Wat heeft extra aandacht nodig en op welk gebied is er daadwerkelijk hulp of ondersteuning gewenst? Ouders kunnen ook aangeven op welke gebieden zij extra informatie wensen. De tool bevat links naar passende websites. Take Care hoeft niet met anderen gedeeld te worden en blijft in het bezit van de ouder.

Hoe gebruik ik als zorgverlener deze tool?

De zorgprofessional kan ouders van een kind met chronische ziekte of aandoening attenderen op de tool. Desgewenst kan de link naar de tool aan ouders worden verstrekt. Ouders kunnen daarna zelf bepalen of zij met de tool aan de slag willen gaan en welke versie het beste aansluit bij de eigen wensen en behoeften (webbased versie of interactieve PDF).

Patiëntenverenigingen kunnen ook een actieve rol vervullen om hun leden op Take Care te wijzen.

Beschikbaarheid

Achtergrondinformatie

Op basis van literatuur en gesprekken met (ervarings)deskundigen zijn de domeinen en thema’s vastgesteld. Uit kleinschalig gebruikersonderzoek en gesprekken met experts blijkt Take Care aan te sluiten bij de leefwereld van ouders. Klik hier voor een meer uitgebreide samenvatting.

In de film ‘Dit is ons leven’ wordt een inkijk gegeven in het dagelijks leven van drie gezinnen waar een kind met een beperking deel van uitmaakt.

Ervaringen van gebruikers

In de ontwikkeling van Take Care zijn ouders intensief betrokken geweest. Omdat het een nieuwe tool betreft zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen van gebruikers. Zowel zorgverleners als ouders nodigen wij van harte uit om hun opmerkingen en/of suggesties naar ons toe te mailen.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met behulp van het contactformulier van Schouders of via opeigenbenen.nl.