Doel

Het bevorderen van kennisuitwisseling en afstemming rondom de overdracht van jongeren in de transitiefase van kinder- naar volwassenenzorg.

Doelgroep

Multidisciplinaire behandelteams, bestaande uit onder meer artsen, paramedici en verpleegkundigen uit zowel kinder- als volwassenenzorg en eventueel een aangewezen transitiecoördinator.

Ontwikkelaars

Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam heeft binnen de onderzoeksprogramma’s Op Eigen Benen en Op Eigen Benen Vooruit, de tool ‘Transitie MDO’ ontwikkeld. Bij deze onderzoeksprogramma’s stond de verbetering van transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening centraal.

Werkwijze

Het Multidisciplinair Overleg (MDO) rond transitie betreft structureel overleg tussen de kinder- en de volwassenenzorg dat ten minste één keer per kalenderjaar plaatsvindt en gaat over de overdracht van één of meerdere patiënten die binnenkort gaan overstappen naar de volwassenenzorg. Het gaat dus om een patiëntenbespreking, waar afspraken worden gemaakt over de behandeling, logistiek en andere aandachtspunten bij de transfer van de betreffende patiënt(en). Ook follow-up van patiënten die recent zijn overgestapt vindt plaats tijdens het Transitie MDO.

Bij het Transitie MDO zijn alle betrokken leden van het (multidisciplinaire) behandelteam aanwezig (kinder- en volwassenenzorg). In veel gevallen wordt een Transitie MDO direct gekoppeld aan de Transitiepoli waarbij de jongeren en zijn/haar ouders door professionals uit kinder- en volwassenenzorg gezamenlijk worden gezien.

Bij het Transitie MDO ligt de nadruk op het bespreken van patiënten die overgedragen worden. Een andere vorm van multidisciplinair overleg, waar het meer gaat om het formuleren van gemeenschappelijke visie of afstemming van beleid in behandelprotocollen en werkwijzen wordt beschreven in de tool Gezamenlijk beleid.

Meer informatie?

Voor behoefte aan contact met een ervaren professional op het gebied van een transitie MDO kunt u contact opnemen met Petra Schram, kinderarts in het Meander Medisch Centrum.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl