Doel

  • Jongvolwassenen met een chronische aandoening die zelf al de overgang naar de volwassenenzorg hebben meegemaakt begeleiden andere chronisch zieke jongeren.
  • Door contact met de peerbuddy wordt de ontwikkeling van zelfmanagementvaardigheden bij de chronisch zieke jongere door een leeftijdsgenoot (peer) gestimuleerd. Bovendien doet de peerbuddy zelf ook verschillende vaardigheden op en maakt hij/zij een persoonlijke ontwikkeling door.

Opzet en resultaten van het project Peerbuddy

Het project ‘Peerbuddy’s voor en door jongeren in de transitiezorg’ was een samenwerkingsproject van Stichting Kind en Ziekenhuis en Curias. Het project maakte deel uit van de programmalijn ‘Zorg én Perspectief voor jongeren met een chronische aandoening’ van Fonds NutsOhra en liep van juni 2016 tot april 2018. Alle informatie over het project kunt u lezen op www.goodbyekinderarts.nl.

In het Peerbuddy project hebben kinderen met een chronische aandoening die rond hun 18e verjaardag overgaan van kinderzorg naar volwassenenzorg, ondersteuning gekregen van een buddy die de transitie al heeft gemaakt. Het peerbuddyconcept is binnen het project helemaal opgezet en uitgewerkt. Samen met de jongeren is er een training ontworpen voor buddy’s, inclusief methode om buddy’s en peers te koppelen en de begeleiding van de buddy’s. Dit kan nu worden uitgerold binnen transitiepoli’s. Buddy’s kunnen een belangrijke positieve bijdrage leveren aan de transitie. Voor toekomstige buddy’s zeggen de buddy’s die aan dit project hebben meegedaan: ‘het is mooi je eigen ervaringen in te kunnen zetten om andere te helpen en je groeit er zelf ook weer van’. Peers geven aan dat ze ‘blij waren met de gedachte dat ze er niet alleen voor staan’.

In juli 2019 start een project met behulp van subsidie van ZonMw om Peerbuddy binnen een ziekenhuis te implementeren. Landelijke uitrol staat daarna op het programma.

Vrij beschikbaar promotie materiaal

De onderstaande filmpjes zijn voor ziekenhuizen en andere instellingen, zonder extra toestemming van de ontwikkelaar, te plaatsen op hun website:

Heeft u interesse in het werken met peerbuddy’s of heeft u andere vragen?

U kunt hiervoor terecht bij projectleider Cecilia Kalsbeek of 033-4224031