Tool Meetinstrumenten in de transitiezorg2023-02-09T17:42:39+01:00

Meetinstrumenten in de transitiezorg

Meetinstrumenten in de transitiezorg kunnen worden onderverdeeld in twee groepen:

1. Meten van transitiegereedheid

2. Meten van transitie-ervaringen

De instrumenten die voor deze doelen kunnen worden ingezet worden hieronder verder toegelicht.

1. Meten van transitiegereedheid

Internationaal zijn er meerdere instrumenten in de vorm van vragenlijsten ontwikkeld om de transitiegereedheid van jongeren te kunnen meten. De GYPES (Gothenburg Youth Patient Empowerment Scale), Transition-Q en TRAQ (Transition Readiness Assesment Questionnaire) zijn allen gevalideerde vragenlijsten die we in de Transitie Toolkit hebben opgenomen.

» Ga direct naar de beschrijving van GYPES 

» Ga direct naar de beschrijving van Transition-Q

» Ga direct naar de beschrijving van TRAQ 

Gothenburg Youth Patient Empowerment Scale – GYPES

Doel

Meten van Empowerment van jongeren met een chronische aandoening die de overstap gaan maken naar de volwassenenzorg.

Ontwikkelaars

Bratt EL., Sparud-Lundin C, Acuña Mora M. Moons P. 2016 ( © EL Bratt, 2016)

Beschrijving

In de GYPES vragenlijst worden 15 items uitgevraagd. Deze items zijn onderverdeeld in vijf categorieën: kennen en begrijpen van de aandoening, weten wat te doen om gezond te blijven en hier actief aan te blijven werken, vaardigheden hebben om met de aandoening om te gaan in het dagelijks leven, het gevoel van controle hebben over gezondheid, identiteit in in hoeverre de jongere in staat is om anderen te kunnen helpen met advies en ervaringen. De 15 stellingen staan in een tabel op één A4 en heeft een vijfpunts antwoordschaal (zeer oneens, oneens, niet eens/niet oneens, eens en zeer eens).

De vragenlijst is ontwikkeld om empowerment van jongeren in de transitiefase te kunnen meten, een belangrijk element in het vaststellen of een jongere wel of niet gereed is om over te stappen.

Beschikbaarheid

Download hier de Nederlandse versie van de GYPES vragenlijst

Hier wordt binnenkort meer informatie geplaatst

Download hier de originele versie van de GYPES vragenlijst

Hier wordt binnenkort meer informatie geplaatst

Bijbehorende literatuur

Acuña Mora, M. Luyckx, K., Sparud-Lundin, C.; Peeters, M., van Staa, A.L., Sattoe, J., Bratt E.-L., Moons, Ph. 2018. Patient empowerment in young persons with chronic conditions: Psychometric properties of the Gothenburg Young Persons Empowerment Scale-GYPES. PLOS One 13(7): e0201007. doi: 10.1371/journal.pone.0201007.

Transition-Q

Doel

Meten van zelfmanagementvaardigheden op gebied van gezondheid van jongeren met een chronische aandoening die de overstap gaan maken naar de volwassenenzorg

Ontwikkelaars

McMaster University, Health sciences. Nederlandse vertaling, Jan Willem Gorter © 2019

Beschrijving

In de Transition-Q vragenlijst worden 14 items uitgevraagd. De nadruk bij deze vragenlijst ligt op gezondheidszorgvaardigheden. Er wordt nagegaan of de jongere in staat is zijn/haar medische voorgeschiedenis samen te vatten, zelf vragen kan stellen, alleen in de spreekkamer kan zijn, samen kan beslissen, informatie kan zoeken over gezondheidsvragen en met anderen kan praten over gezondheid.

De vragenlijst wordt door de jongere alleen ingevuld. De jongere kan reageren met ‘nooit’ (o punten), ‘soms’ (1 punt) en ‘altijd’ (2 punten).

Beschikbaarheid

Transition-Q vragenlijst – Nederlandse versie

Hier wordt binnenkort meer informatie geplaatst

Transition-Q vragenlijst – Engelse, Franse, Italiaanse, Japanse en traditioneel Chinese versie

Via deze link kunnen tegen betaling de licensies in bovenstaande talen worden verkregen.

Bijbehorende literatuur

Klassen AF, Grant C, Barr R, Brill H, Kraus de Camargo O, Ronen GM, Samaan MC, Mondal T, Cano SJ, Schlatman A, Tsangaris E, Athale U, Wickert N, Gorter JW. Development and validation of a generic scale for use in transition programmes to measure self-management skills in adolescents with chronic health conditions: the TRANSITION-Q. Child Care Health Dev. 2015 Jul;41(4):547-58. doi: 10.1111/cch.12207. Epub 2014 Oct 28. PMID: 25351414.

Transition Readiness Assessment Questionnaire – TRAQ

Doel

Meten of de jongere met een chronische aandoening klaar is voor de overstap naar de volwassenenzorg.

Ontwikkelaars

De oorspronkelijke versie van de TRAQ vragenlijst is ontwikkeld door East Tennessee State University in 2009. Op deze pagina is alle informatie omtrent de ontwikkeling en validatie van deze vragenlijst te vinden.

Beschrijving

In de TRAQ 6.0 vragenlijst worden 20 items uitgevraagd. De items zijn zowel gericht op gezondheidszorgvaardigheden als op vaardigheden in het dagelijks leven van de jongere met een chronische aandoening. Vragen gaan bijvoorbeeld over of de jongere op de hoogte is van bijwerkingen van medicatie maar ook in hoeverre de jongere geld kan beheren en weet waar hij/zij aanvullende steun kan krijgen.

De 20 items (TRAQ 6.0)  zijn onderverdeeld in vier domeinen: medicijnen beheren, afspraken nakomen, gezondheidsproblemen in beeld hebben en praten met zorgverleners. De vragen kunnen worden beantwoord met ‘nee, ik weet niet hoe’, ‘nee, maar ik wil het leren’, ‘nee, maar ik ben aan het leren om dit te doen’, ja, ik ben begonnen om dit te doen’ en ‘ja, ik doe dit altijd wanneer het nodig is’.

Beschikbaarheid

TRAQ vragenlijst – Nederlandse versie

TRAQ – Nederlands (deze wordt binnenkort hier geplaatst)

TRAQ 6.0 vragenlijst – Engelse versie

Op de website van East Tennessee Stat University is de meest recente versie (6.0) van de TRAQ vragenlijst te downloade

TRAQ 6.0 vragenlijst –  Spaanse, Portugese, Franse, Turkse, Duitse, Thaise, Arabische, Sevische en Japanse versie 

Op de website van East Tennessee Stat University is de meest recente versie (6.0) van de TRAQ vragenlijst te downloaden

Bijbehorende literatuur

Sawicki GS, Lukens-Bull K, Yin X, Demars N, Huang IC, Livingood W, Reiss J, Wood D. Measuring the transition readiness of youth with special healthcare needs: validation of the TRAQ–Transition Readiness Assessment Questionnaire. J Pediatr Psychol. 2011 Mar;36(2):160-71. doi: 10.1093/jpepsy/jsp128. Epub 2009 Dec 29. PMID: 20040605; PMCID: PMC3415980.

Wood DL, Sawicki GS, Miller MD, Smotherman C, Lukens-Bull K, Livingood WC, Ferris M, Kraemer DF. The Transition Readiness Assessment Questionnaire (TRAQ): its factor structure, reliability, and validity. Acad Pediatr. 2014 Jul-Aug;14(4):415-22. doi: 10.1016/j.acap.2014.03.008. PMID: 24976354.

Johnson K, McBee M, Reiss J, Livingood W, Wood D. TRAQ Changes: Improving the Measurement of Transition Readiness by the Transition Readiness Assessment Questionnaire. J Pediatr Nurs. 2021 Jul-Aug;59:188-195. doi: 10.1016/j.pedn.2021.04.019. Epub 2021 May 18. PMID: 34020387.

1. Meten van transitie-ervaringen

On Your Own Feet Transfer Experiences Scale – OYOF TESS

Doel

Meten van ervaringen en tevredenheid van de transitiezorg die jongeren met een chronische aandoening hebben ontvangen.

Ontwikkelaars

In het kader van het Op Eigen Benen programma is de OYOF TESS vragenlijst in 2006 ontwikkeld en voor het eerst ingezet.

Beschrijving

De OYOF TESS vragenlijst bevat 18 items.

Beschikbaarheid

OYOF TESS – originele Nederlandse versie

Nadat de validatie van de vragenlijst opnieuw heeft plaatsgevonden wordt hij hier geplaatst

Bijbehorende literatuur

van Staa A, Sattoe JN. Young adults’ experiences and satisfaction with the transfer of care. J Adolesc Health. 2014 Dec;55(6):796-803. doi: 10.1016/j.jadohealth.2014.06.008. Epub 2014 Aug 19. PMID: 25149686.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl

Ga naar de bovenkant