zorg-picto-142

Het doel van deze tool is het in kaart brengen van de concrete ervaringen met transitie en het beoordelen van de kwaliteit van transitie bij jongeren die al zijn overgestapt en hun ouders. De tool bevat vragenlijsten voor zowel jongeren als ouders. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in de tekorten in de inhoud en organisatie van de zorg. Dit biedt aanknopingspunten voor het verbeterproject

Voor het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! is deze vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd in het SPIL-onderzoek.