Verbeteren van de kwaliteit bij overgang van kinder- naar volwassenenzorg

Als jongeren met een chronische aandoening 18 jaar worden staan zij voor een vaak abrupte overgang van het kinderziekenhuis naar een ziekenhuis (of afdeling) voor volwassenen. Deze verandering verloopt lang niet altijd even soepel. Transitiepoli’s die uitgevoerd worden door verpleegkundigen helpen in de organisatie van deze overgang. Voor een bredere inzet van deze poli’s heeft Hogeschool Rotterdam, samen met jongeren en professionals, goede voorbeelden van transitiepoli’s onderzocht en beschreven. Hierbij komen verschillende transitiezorginterventies uitgebreid aan bod.

‘Het is essentieel jongeren goed voor te bereiden en het proces ook goed te begeleiden, zodat de overstap minder groot is. Sommige jongeren komen hier al vanaf dat ze baby zijn. Het is dan een grote stap om naar een ziekenhuis te moeten dat er heel anders uitziet en op een andere locatie is’. (Verpleegkundig specialist kinderhematologie)

Interventies

Kwaliteitsstandaard Jongeren in Transitie|
Naar aanleiding van het Tien Punten Programma Betere Transitie in de Medische Zorg, opgesteld door Kenniscentrum Zorginnovatie in samenwerking met het jongerenpanel van FNO, is initiatief genomen tot de ontwikkeling van de nieuwe Kwaliteitsstandaard Jongeren in Transitie. In deze kwaliteitsstandaard is een transitiepoli met kerninterventies aanbevolen. Om de implementatie van de standaard te bevorderen, zijn goede voorbeelden van transitiepoli’s inclusief essentiële elementen beschreven. Dit ondersteunt de implementatie van de kwaliteitsstandaard en legt de basis voor betere training en heldere taakomschrijving voor verpleegkundigen in transitiezorg.

Podcasts
De gemaakte podcastserie ‘Goede voorbeelden van transitiezorg’ is bedoeld voor zorgprofessionals die aan de slag willen met het verbeteren van transitiezorg in hun eigen team. In een serie van vijf afleveringen vertellen collega’s uit verschillende specialismen, zoals diabetes en immunologie, hun succesverhalen. Daarnaast vertellen de jongeren zelf over hoe zij het hebben ervaren.

Praatplaat
Op de praatplaat is het transitieproces dat de jongere meemaakt visueel weergegeven. Het kan door professionals worden ingezet als extra hulpmiddel om transitiezorg binnen de organisatie of bij de jongere zelf (en zijn/haar) ouders op de kaart te zetten.

Transitietoolkit en zeven-stappenplan
Met behulp van twee focusgroepen met professionals, jongeren en andere betrokkenen zijn de inrichting en de vindbaarheid van de transitietoolkit verbeterd. Ook is er een zeven-stappenplan voor het ontwikkelen van een transitiepoli opgezet.