Beste professional,

Volwassen worden voor jongeren die naast een VB somatische of psychische problemen hebben, gaat gepaard met ingrijpende veranderingen op verschillende levensdomeinen. Eén daarvan is de transitie in zorg: rond het 18e levensjaar worden deze jongeren doorgaans overgedragen van kinder- naar volwassenenzorg. Hoewel de nieuwe Nederlandse Kwaliteitsstandaard Transitiezorg (2022) algemene principes geeft voor goede transitiezorg, zijn deze niet direct toepasbaar bij jongeren met een VB. Het is daarom belangrijk om kennis en ervaringen op te halen om zo de transitiezorg voor deze groep te verbeteren.

Over het onderzoek

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam inventariseert hoe de transitiezorg voor deze doelgroep in Nederland georganiseerd is en wat de ervaringen hiermee zijn. Zo verzamelen wij input voor verbeteringen en praktische handvatten voor professionals in de praktijk. Hiermee kunnen we professionals ondersteunen in het (nog beter) begeleiden van jongeren en hun ouders in de transitiefase.

Link/QR code naar de vragenlijst en informatiebrief

Wij verzoeken u daarom vriendelijk om deze link aan te klikken en de bijbehorende vragenlijst in te vullen. U kunt ook de QR code scannen.

Het invullen kost ongeveer 15 minuten.

Mocht de link of QR code niet werken dan kunt u de onderstaande URL in uw browser plakken:

https://limesurvey-kczi.hr.nl/index.php/183977?lang=nl

Meer informatie kunt u vinden in de informatiebrief. Wilt u deze doornemen voor het invullen van de vragenlijst?

Doorsturen van de vragenlijst

Als u zelf niet direct betrokken bent bij de transitiezorg van jongeren, wilt u de persoon of personen in uw organisatie die (veel) met dit thema te maken heeft of hebben attent maken op dit nieuwsbericht? Dit zou ons enorm helpen!

Met vriendelijke groet,

Het STAP OP onderzoeksteam

Dr. Jane Sattoe, projectleider, Dr. AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg, Danny Wellens MSc., junior onderzoeker, Heidi van Heijningen-Tousain, onderzoeksmedewerker