OpEigenBenen.nu

Is een website voor jongeren met chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen in de transitiefase, ouders en professionals. Lees meer >

 

Kijk links onder de bijbehorende thema's voor meer informatie en tips of klik op het betreffende plaatje hieronder


De Quick scan Transitiezorg bij DM1: Doe mee!

Het eerste deelproject van Betere Transitie bij Diabetes bestaat uit het uitvoeren van een quick scan om de stand van zaken in de transitiezorg in kaart te brengen. Daarin verspreiden we een vragenlijst onder zoveel mogelijk zorgverleners in de diabeteszorg via professionele organisaties zoals EADV, NVK en NIV. We vragen naar welke activiteiten er worden uitgevoerd om de transitie en transfer soepel te laten verlopen en naar knelpunten. Onder de invullers worden vijf cadeaubonnen van 20 euro verloot. De enquête is inmiddels beschikbaar. Wilt u deze invullen en ook zoveel mogelijk collega’s aanmoedigen hetzelfde te doen?

Door de stuurgroep is besloten ook een vragenlijst onder jongeren met DM1 (12-25 jaar) te verspreiden via DVN en Stichting ééndiabetes. Er zijn al meer dan 350 jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld! Het gaat om jongeren die nog niet zijn overgestapt en jongeren die al wel de transfer hebben gemaakt. We hopen natuurlijk dat nog meer jongeren de lijst invullen!

De resultaten worden gebruikt om een lijst van ziekenhuizen en werkwijzen op te stellen die wordt gepubliceerd op de website van het Diabetesfonds, waar ouders en jongeren informatie kunnen krijgen.


Kans voor diabetesteams om betere transitiezorg te realiseren

Willen jullie de transitie voor jongeren met DM1 in jullie team beter organiseren? Of willen jullie weten wat de inspanningen en investeringen van jullie team op het gebied van betere transitie nu eigenlijk opleveren? Doe dan mee aan het nieuwe project: Betere transitie bij DM1.

Wat leveren transitiepoli’s en andere interventies op? In dit project wordt bekeken wat bij bestaande transitiepoli’s verbeterd kan worden en wat andere teams hiervan kunnen leren. Hoe betrek je de interne geneeskunde bij transitiezorg en zorg je voor een vloeiende overgang? Hoe zorg je voor goede voorbereiding en ondersteun je zelfmanagement? En hoe realiseer je daadwerkelijk een transitiepoli?

Worstelt jouw team met één of meer van de bovenstaande vragen? Dan is deelname aan Betere Transitie bij DM1 wellicht iets voor jullie.

Lees meer >


Nieuws

Word lid van het jongerenpanel van Fonds NutsOhra
Ben jij tussen de 14 en 25 jaar, heb je een chronische aandoening en wil je je inzetten voor alle jongeren met een chronische aandoening in Nederland? Meld je dan aan voor het Jongerenpanel Zorg én Perspectief! Het Jongerenpanel bestaat uit verschillende jongeren, met verschillende achtergronden en verschillende aandoeningen. Wat ons bindt is dat we er allemaal voor willen zorgen dat het dagelijkse leven voor jongeren met een chronische aandoening in Nederland makkelijker wordt.
Lees meer >
Magazine 'Drank Drugs en Diabetes' verschenen
Als jongvolwassene komen er een hoop nieuwe dingen op je af. Naast hier en daar een biertje of een wijntje, is de kans groot dat je ooit op de een of andere manier ook in aanraking komt met andere verdovende middelen. Het is dan slim om te weten waar je aan begint! Daarom dit magazine met info over 'Drank, Drugs & Diabetes' van Diabetesvereniging Nederland.
Lees meer >
Club van 100 neemt barrières weg bij chronisch zieke jongeren
Op 14 november vindt het jaarlijks symposium van de Club van 100 van Fonds NutsOhra plaats. Lector AnneLoes van Staa en onderzoeker Jane Sattoe leiden een sessie op deze dag, waar honderd sleutelpersonen op de gebieden kracht, zorg, sport, school en werk samen met jongeren in gesprek gaan om deze problematiek op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten.
Lees meer >
Camp COOL Congresfestival
Op 19 november organiseert Camp COOL een congresfestival in Amersfoort om het succes van tien jaar Camp COOL te vieren. Jongeren, oud-deelnemers en professionals zijn welkom op deze dag.
Lees meer >