OpEigenBenen.nu

Is een website voor jongeren met chronische aandoeningen en lichamelijke beperkingen in de transitiefase, ouders en professionals. Lees meer >

 

Kijk links onder de bijbehorende thema's voor meer informatie en tips of klik op het betreffende plaatje hieronder


De Quick scan Transitiezorg bij DM1: Doe mee!

Het eerste deelproject van Betere Transitie bij Diabetes bestaat uit het uitvoeren van een quick scan om de stand van zaken in de transitiezorg in kaart te brengen. Daarin verspreiden we een vragenlijst onder zoveel mogelijk zorgverleners in de diabeteszorg via professionele organisaties zoals EADV, NVK en NIV. We vragen naar welke activiteiten er worden uitgevoerd om de transitie en transfer soepel te laten verlopen en naar knelpunten. Onder de invullers worden vijf cadeaubonnen van 20 euro verloot. De enquête is inmiddels beschikbaar. Wilt u deze invullen en ook zoveel mogelijk collega’s aanmoedigen hetzelfde te doen?

Door de stuurgroep is besloten ook een vragenlijst onder jongeren met DM1 (12-25 jaar) te verspreiden via DVN en Stichting ééndiabetes. Er zijn al meer dan 350 jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld! Het gaat om jongeren die nog niet zijn overgestapt en jongeren die al wel de transfer hebben gemaakt. We hopen natuurlijk dat nog meer jongeren de lijst invullen!

De resultaten worden gebruikt om een lijst van ziekenhuizen en werkwijzen op te stellen die wordt gepubliceerd op de website van het Diabetesfonds, waar ouders en jongeren informatie kunnen krijgen.


Kans voor diabetesteams om betere transitiezorg te realiseren

Willen jullie de transitie voor jongeren met DM1 in jullie team beter organiseren? Of willen jullie weten wat de inspanningen en investeringen van jullie team op het gebied van betere transitie nu eigenlijk opleveren? Doe dan mee aan het nieuwe project: Betere transitie bij DM1.

Wat leveren transitiepoli’s en andere interventies op? In dit project wordt bekeken wat bij bestaande transitiepoli’s verbeterd kan worden en wat andere teams hiervan kunnen leren. Hoe betrek je de interne geneeskunde bij transitiezorg en zorg je voor een vloeiende overgang? Hoe zorg je voor goede voorbereiding en ondersteun je zelfmanagement? En hoe realiseer je daadwerkelijk een transitiepoli?

Worstelt jouw team met één of meer van de bovenstaande vragen? Dan is deelname aan Betere Transitie bij DM1 wellicht iets voor jullie.

Lees meer >


Nieuws

Camp COOL Congresfestival
Op 19 november organiseert Camp COOL een congresfestival in Amersfoort om het succes van tien jaar Camp COOL te vieren. Jongeren, oud-deelnemers en professionals zijn welkom op deze dag.
Lees meer >
Publiekscampagne 'Behandel me als een dame'
De gezondheidszorg is gebaseerd op het mannenlichaam. Onwetendheid over het vrouwenlichaam bedreigt levens en dat is in deze tijd onacceptabel. Met een nieuwe campagne wil WOMEN Inc. bereiken dat verschillen tussen mannen en vrouwen in de gezondheidszorg erkend worden. Tevens lanceert zij een actiejaar voor alle stakeholders in het medische veld om hun verantwoordelijkheid te pakken en gendersensitieve zorg te realiseren vóór 2025.
Lees meer >
Betere transitie in zorg voor jongeren met diabetes
PERSBERICHT: Voor jongeren met diabetes is het een grote uitdaging om een goed leven te combineren met een goede diabetesregulatie. Om deze jongeren een optimale ondersteuning te geven in de periode waarin ze ook nog de overstap van kinderzorg naar de interne geneeskunde maken, start Kenniscentrum Zorginnovatie met het project ‘Betere Transitie bij Diabetes’. Onderzoek naar de effecten van transitiepoli’s wordt gecombineerd met een verbeterprogramma waarbij diabetesteams worden ondersteund bij het realiseren van betere transitiezorg. In het project werken we nauw samen met jongeren met diabetes en beroepsorganisaties. Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het Diabetesfonds en Fonds NutsOhra.
Lees meer >