Handreiking Passende Transitiezorg voor jongeren met een LVB plus psychische- of gedragsproblematiek

In mei 2024 is de Handreiking ‘Passende Transitiezorg voor jongeren met een licht verstandelijke beperking plus psychische- of gedragsproblematiek’ verschenen. Deze handreiking is een uitgave van de Academische Werkplaats Kajak.

De werkgroep ‘Transitiepsychiatrie bij jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking’ en het onderzoeksteam van het project ‘Transition Journeys’ hebben deze samen ontwikkeld. In de handreiking worden wetenschappelijke kennis en praktijkkennis gebundeld met beschikbare hulpmiddelen vanuit verschillende werkvelden en disciplines. Aan de hand van zeven uitgangspunten voor goede transitie van zorg biedt de handreiking praktische adviezen en tools voor het beter passend maken van de zorg voor jongeren met een LVB plus psychische of gedragsproblematiek.

Er zijn ook handige producten bij gepubliceerd zoals een werkkaart passende transitiezorg of  warme overdracht, een checklist planning van transitie van zorg en een casuïstiekboek. De handreiking en producten zijn hier te downloaden.

Deze handreiking en de bijbehorende producten zijn ook te vinden via de Transitie Toolkit VB die onlangs aan onze website is toegevoegd.