Twee varianten op De Praatplaat ‘Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg’

1. voor professionals

2. voor jongeren (en hun ouders)

In 2022 is gestart met de ontwikkeling van De praatplaat als  een generiek gesprekshulpmiddel dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden in de spreekkamer of om het gesprek op gang te brengen tussen de jongere en zijn/haar/hen ouder.

De weg die de jongere in de transitieleeftijd aflegt is in deze praatplaat visueel vorm gegeven. De elementen uit de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg zijn als uitgangspunt genomen. ‘De Betekenaar’ heeft in nauwe samenwerking met het Op Eigen Benen projectteam en met behulp van input van een aantal professionals met affiniteit met transitiezorg de praatplaat vorm gegeven.

Nadat de eerste Praatplaat, vanuit het perspectief van de zorgverlener, was verschenen, werd al snel duidelijk dat er ook behoefte was aan een editie waarbij het perspectief van de jongere zelf meer visueel tot uiting zou komen. Deze was al snel een feit. Weer later is besloten om De Praatplaat ook in andere talen beschikbaar te maken, te starten in het Engels en Duits.

Via deze pagina kunt u eenvoudig alle varianten van de Praatplaat benaderen, afhankelijk van wie u bent en de situatie (in uw organisatie).

Beschikbaarheid

Professionals

Deze editie van De Praatplaat is primair gericht op (teams) van professionals die zich bezig houden met transitiezorg. Zo kan hij worden uitgeprint en als gesprekshulpmiddel dienen maar hem als poster laten afdrukken of digitaal verspreiden behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Jongeren

Deze editie van De Praatplaat is primair gericht op jongeren in de transitiefase (en hun ouders). Hij kan gebruikt worden als gesprekshulpmiddel met zowel zorgverleners als tussen ouder en kind én om inzicht te verkrijgen in het transitietraject en de verschillende fasen.