Inschrijven nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief is bijna een feit. We hebben al van veel geïnteresseerden vernomen dat ze graag alle ins en outs over het project willen ontvangen via de nieuwsbrief. Maar uiteraard kun je je zelf ook aanmelden. Via de onderstaande link kun je je gegevens achterlaten. Daarna zetten we je in de verzendlijst en weet je zeker dat je niets meer mist van dit mooie project.

Klik hier om de nieuwsbrief te ontvangen! Of vul deze URL in in je browser: https://forms.office.com/e/56PKdCPRzz

Betere transitiezorg voor jongeren met verstandelijke beperkingen met een gezondheidsprobleem

Volwassen worden is voor jongeren met een verstandelijke beperking al lastig zat. Voor jongeren die daarbij ook lichamelijke of psychische problemen hebben is dat extra lastig. Zo ook bij de overgang van de kinder- naar de volwassenenzorg. Deze transitie in zorg gaat lang niet altijd goed en moet beter. Daar gaat Hogeschool Rotterdam zich binnen het project STAP OP, samen met een groot aantal partners, hard voor maken.

Er is in Nederland weinig onderzoek gedaan naar hoe de transitie in zorg bij jongeren met een verstandelijke beperking (VB) verloopt. Er zijn wel veel aanwijzingen dat de continuïteit en kwaliteit in zorg niet optimaal geborgd zijn. Complexe zorg wordt niet altijd gecoördineerd, het is vaak moeilijk goede follow-up te krijgen. Hierdoor voelen ouders en jongeren zich verloren. Deze situatie frustreert ook zorgverleners. Hoewel de Kwaliteitsstandaard ‘Jongeren in transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg’ (Federatie Medisch Specialisten, 2022) algemene principes geeft voor transitiezorg, zijn deze niet allemaal toepasbaar bij jongeren met een VB.

In het ZonMw-gefinancierde project gaat Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) samen met ouders, jongeren, het werkveld en studenten in kaart brengen hoe transitiezorg voor deze jongeren er nu uit ziet. Samen worden er verbeteringen bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd. Hiermee willen we zorgen voor een soepele transitie voor jongeren die naast een VB somatische of psychische problemen hebben.

Meer lezen over het project? Ga naar de projectpagina op de website van OpEigenBenen.nu.

Of ga naar deze website: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/zorginnovatie/zelfmanagement-en-participatie/stap-op/