Transitie draait door

Volwassen worden gaat gepaard met ingrijpende veranderingen op verschillende levensdomeinen. Voor jongeren met chronische aandoeningen of lichamelijke beperkingen komt daar de overstap van kinderzorg naar volwassenenzorg bij. Deze overstap gaat niet altijd goed. De voorbereiding hierop en de opvang in de volwassenenzorg laten te wensen over. Jongeren ervaren grote verschillen tussen de kinderzorg en volwassenenzorg en zijn onvoldoende voorbereid op hun nieuwe rol, ouders maken zich vaak zorgen en professionals merken dat hun samenwerking en afstemming te wensen overlaat. Een deel van de jongeren verdwijnt na de overstap (tijdelijk) uit beeld, met risico op blijvende complicaties. In 2022 is de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg met aanbevelingen voor betere zorg en ondersteuning rondom de overstap (transitiezorg) gepubliceerd. De publicatie van de kwaliteitsstandaard is echter pas het begin. Het komt nu aan op implementatie in de dagelijkse zorg en evaluatie hiervan. Ook is meer inzicht in succesvolle transitie en ondersteuningsbehoeften van jongeren nodig. Daar gaat Hogeschool Rotterdam zich binnen het project Transitie draait door, samen met een groot aantal partners, hard voor maken.

In het door Regieorgaan SIA gefinancierde project (SIA RAAK PRO ronde 2022) gaat Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam) samen met vele samenwerkingspartners uit het werkveld (zorginstellingen), kennisinstituten en patiëntenverenigingen aan de slag om de transitiezorg in Nederland een flinke boost te geven.

Meer lezen over het project? Ga naar de projectpagina op de website van OpEigenBenen.nu.

Of ga naar de website: Transitie Draait Door – Hogeschool Rotterdam