Doel

Ouders van jongeren met een chronische aandoening begeleiden in het transitieproces waarbij de ‘verzorgende ouder’ steeds meer verschuift naar ‘de coachende ouder’ die de regie meer aan de jongere zelf overlaat. Als zorgverlener aandacht hebben voor deze rolverandering.

Doelgroep

Ouders van jongeren met chronische aandoeningen tussen 12 en 25 jaar.

Ontwikkelaars

Projectteam Op Eigen Benen, lectoraat Transities in zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam.

Beschrijving

Een belangrijke voorwaarde voor succesvolle transitie naar de volwassenenzorg is dat jongeren kunnen optreden als ‘partners in de zorg’. Dit betekent dat zij hun competenties voor zelfstandig contact met hun zorgverleners moeten ontwikkelen. Een manier om de jongeren te stimuleren meer verantwoordelijkheid te nemen is ze het consult (deels) zelfstandig (alleen, zonder ouders) te laten doen. Zie Tool Jongeren (deels) alleen in de spreekkamer.

Ouders maken als het ware hun eigen transitietraject door. Soms ervaren ouders dat als lastig en kan ouderbegeleiding ondersteuning bieden. Deze begeleiding berust op twee principes:

Ouders ervan bewust maken dat jongeren steeds meer verantwoordelijkheden krijgen en moeten (leren) nemen. Tips hierbij:

  • Aangeven dat het in het belang van de jongere is dat de ouder de regie langzamerhand uit handen geeft maar wel betrokken blijft.
  • Bij jongere kinderen (onder de 12 jaar) gesprekken voeren over de vraag hoe zij hun kind stapsgewijs meer verantwoordelijkheid en ruimte kunnen geven.

Ouders ondersteunen bij de opdracht jongeren meer taken uit te laten voeren en meer verantwoording te laten nemen.  Tips hierbij:

  • Zorgverleners kunnen ouders helpen bewust hun ouderpositie te kiezen maar hen niet te overvallen met de nieuwe ouderrol. Vanaf het moment dat de jongere ongeveer 12 jaar is, hier regelmatig met de ouders en jongere over spreken.
  • Structureel gebruik maken van een individueel transitieplan zoals Ready Steady Go of de Groei-wijzer zodat ouders en jongeren kunnen groeien in hun rol met de daarbij behorende competenties.

Hoe gebruik ik als zorgverlener deze tool?

Beschikbaarheid hulpmiddelen en informatie

Tool: Individueel transitieplan ‘Groei-wijzer’

Tool: Individueel transitieplan ‘Ready Steady Go’ en ‘Ready Steady Go – makkelijk lezen’

Tool: Jongere (deels) alleen in de spreekkamer

Tool: Take Care (gericht op de ouder zelf)

Wijzen op de website van Schouders, een ervaringskenniscentrum voor ouders van zorgkinderen. 

Verwijzing

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen.nu