Doel

Door middel van een gebruiksvriendelijk app kinderen en jongeren en hun ouders met Diabetes type 1 ondersteunen in de diabeteszelfzorg. De basis van deze app is het Diabetes Groeimodel waarin deze taken inzichtelijk in staan weergegeven.

Doelgroep

Kinderen en jongeren tot 18 jaar met Diabetes type 1.

Ontwikkelaars

Het Diabetes Groeimodel en bijbehorende app is ontwikkeld door het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen (KDCN). Dit expertisecentrum op het gebied van diabetes bij kinderen en jongeren is een bijzondere samenwerking tussen het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en het Radboud umc.

Beschrijving

In het Diabetes Groeimodel is weergegeven welke diabetestaken van kind / jongere en ouders in de verschillende leeftijdscategorieën voorkomen. Per leeftijdsgroep is te zien welke stappen richting zelfstandigheid binnen de diabeteszorg gezet zouden kunnen worden door het kind en door de ouders. Dit model geeft op overzichtelijke wijze weer hoe de zelfstandigheid van het kind / de jongere met diabetes steeds groter wordt en dat ouders steeds meer een coachende rol aannemen.

De volgende aspecten zijn onderdeel van het Diabetes Groeimodel

  • Algemeen
  • Kennis
  • Handelingen
  • School / opvang
  • Ondersteuning
  • Activiteiten / sociaal
  • Deelname

Hoe gebruik ik als zorgverlener deze tool?

Kinderen / jongeren en hun ouders kunnen gewezen worden op het bestaan van het Diabetes Groeimodel door het hier tijdens een individueel consult over te hebben. Ook kan er op andere manieren bekendheid aan gegeven worden door er bijvoorbeeld aandacht aan te schenken in een nieuwsbrief of ander communicatie hulpmiddel. Het Groeimodel is vrij te gebruiken of in te zien door zowel kinderen / jongeren, hun ouders als de betrokken zorgverleners.

Beschikbaarheid

  • Op de website diabetesgroeimodel.nl is alle informatie te vinden en kan het Groeimodel gedownload worden en de app worden gebruikt.
  • Naast het Diabetes Groeimodel is door dezelfde ontwikkelaars Oudercursus Los Vast ontwikkeld. Deze oudercursus is gericht op positief coachen richting zelfstandigheid in de diabeteszorg. Deze cursus sluit dus naadloos aan op het groeimodel en is ook via diabetesgroeimodel.nl te vinden.

Meer informatie?

U kunt terecht bij kdcn@cwz.nl

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via opeigenbenen.nl.