Doel

Met de Tool Transitieroute kunnen zorgverleners voor de jongere inzichtelijk maken hoe de reis naar de volwassenenzorg eruit ziet. Hierdoor worden de jongeren en hun ouders beter voorbereid op de transitie naar de volwassenenzorg, waardoor dit met minder onzekerheid gepaard gaat. Doordat de jongere ook beter weet met welk doel, welke afspraken hem/haar te wachten staan, bestaat de kans dat het nakomen van afspraken wordt vergroot en de jongeren beter in zorg blijven.

Doelgroep

Zorgprofessionals zoals de transitiecoördinator die te maken hebben met jongeren en hun ouders die de transitie maken van kinderzorg naar volwassenenzorg.

Ontwikkelaars

Netalsjij.nl

Beschrijving

Hoe ziet het zorgpad van kinderzorg naar volwassenenzorg eruit? Wat voor soort afspraken staan er nog voor de overgang? Wat wil de jongere nog bespreken? Hoe wordt de jongere voorbereid op de overgang? Welke tools worden op welk moment ingezet? Hoe gaat de overgang? En daarna? Met de Tool Transitieroute kunnen zorgverleners inzichtelijk maken hoe de reis naar de volwassenenzorg eruit ziet.

De tool kan op verschillende manieren gebruikt worden. De professionals die samenwerken voor een bepaalde doelgroep kunnen het lege sjabloon van de transitieroute gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over hoe zij de transitiezorg zien en concrete afspraken daarover vastleggen. Deze visualisatie van de transiteroute kan worden uitgedeeld aan en besproken worden met de jongere (vanaf 12 jaar) en zijn/haar ouder(s). Hulpverleners kunnen met de jongere en hun ouders ook een transitieroute op maat maken door de verschillende afspraken en inzet van tools in het schema vast te leggen.

Beschikbaarheid

Workshop transitiezorg

  • Professionals kunnen gebruik maken van de Workshop Transitiezorg om onder andere te leren werken met de Tool Transitieroute.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl