Doel

Deze website, die gemaakt is door en voor jongeren met een beperking, biedt naast praktische informatie over verschillende transitiedomeinen ook veel ervaringsverhalen van jongeren met een beperking. Verder vind je er verschillende tools zoals de Bodymap, Mijn Team, Transitieroute en verschillende links naar andere relevante websites.

Doelgroep

Zorgprofessionals zoals de transitiecoördinator die te maken hebben met jongeren en hun ouders die de transitie maken van kinderzorg naar volwassenenzorg.

Ontwikkelaars

Netalsjij.nl

Beschrijving

In aanloop naar de transitie naar de volwassenenzorg hebben jongeren vast wel eens vragen, zijn ze nieuwsgierig hoe hun leven en de zorg er uit zullen zien na hun 18e. Vragen die ze misschien niet aan de zorgverlener willen of durven te stellen. Ze zouden graag eens van andere jongeren met een beperking horen hoe zij deze fase in hun leven hebben ervaren.

De informatie op de website is ingedeeld in een aantal thema’s: ‘ik en mijn aandoening’, ‘ik en mijn leven’, ‘ik en mijn toekomst’, ‘ik en mijn zorg’ en heeft ook een speciale pagina voor ouders en voor zorgverleners. Onder deze thema’s vind je steeds wat praktische informatie, ervaringen en tips van andere jongeren, ouders en hulpverleners, zowel in blogs als in video’s. Ook zijn de bovengenoemde overige tools makkelijk terug te vinden onder een apart tabblad. De jongere kan die alleen doen of samen een ouder of hulpverlener, afhankelijk van de hulpvraag die de jongere op dat moment heeft. De website is op die manier meerdere keren inzetbaar gedurende de gehele transitiefase (12-25 jaar).

Beschikbaarheid

  • De website netalsjij.nl is vrij toegankelijk voor jongeren, hun ouders en professionals.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl