Een goede samenstelling van het transitieteam, is een team dat beide kanten van de transitie omvat: de kinder- en de volwassenenkant. Onder ‘behandelteam’ zijn tools opgenomen voor de aanpak die het team kan hanteren bij het verbeteren van de transitiezorg. We adviseren de teams het tien stappenplan als uitgangspunt te nemen.

Tools bij het thema Behandelteam zijn: