Transitie Toolkit

..Transitie Toolkit
Transitie Toolkit 2018-05-17T12:19:24+00:00

De transitie van jongeren van kinder- naar volwassenenzorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Problemen zoals (onvoldoende) zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het achterblijven bij het bereiken bij sociaal-emotionele mijlpalen, ‘drop out’ uit behandelprogramma’s en gebrekkige therapietrouw komen regelmatig voor bij de overstap. Om de zorgverlening aan jongeren met chronische aandoeningen in de transitiefase te verbeteren kan de Transitie Toolkit van Op Eigen Benen gebruikt worden.

Acht kernprincipes

Als leidraad voor verbeteracties de transitiefase zijn acht kernprincipes geformuleerd, gebaseerd op de review van McDonagh 2006 en de Tien Tips voor Transitie (van Staa et al. 2007). De acht kernprincipes, basiselementen van goede transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen, zijn: Jongere centraal, Toekomstgericht / planmatig, Coördinatie, Continuïteit, Zelfstandigheid & zelfmanagement, Ouders betrokken, Integrale zorg en Behandelteam.

  

Inhoud Toolkit

Voor ieder van deze acht kernprincipes zijn tools gemaakt. De tools zijn interventies en instrumenten die bijdragen aan de verbetering van de transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening. Het gaat om interventies die het transitieproces organisatorisch verbeteren en die zelfstandigheid en zelfmanagement van jongeren versterken.

Aangezien sommige tools onder meerdere thema’s vallen, zijn deze op meerdere plekken in de toolkit te vinden. Door op de thema’s in het schema te klikken kunnen de bijpassende tools gevonden worden. De toolbeschrijvingen zijn zoveel mogelijk voorzien van praktijkervaringen en relevante verwijzingen naar literatuur, websites en ontwikkelaars. Ook bevatten de toolkits halffabricaten: voorbeeldbrieven, folders en vragenlijsten die professionals kunnen downloaden en aanpassen met eigen logo’s en informatie.

Tien sleutelinterventies voor betere transitiezorg

5 sleutelinterventies om het transitieproces organisatorisch te verbeteren

  1. Transitiepoli
  2. Transitieprotocol
  3. Transitiecoördinator
  4. Gezamenlijk beleid tussen kinder- en volwassenenzorg
  5. Transitie MDO

5 sleutelinterventies om zelfstandigheid en zelfmanagement jongeren te versterken

  1. Jongeren alleen in de spreekkamer
  2. Werken aan zelfstandigheid / voorbereiden van transitie: Ready Steady Go / Groei-wijzer
  3. Checklist EPD voor professionals voor documentatie transitieplan
  4. Informatiefolder / bijeenkomst over transitie
  5. Jongeren aan zet in de spreekkamer (Zelfmanagement Web)