Met veel plezier kijken wij terug op het internationale Transitie symposium dat in september 2023 in Rotterdam heeft plaatsgevonden. Op dat moment stonden wij er ook bij stil dat het lectoraat Transities in Zorg al ruim 20 jaar bestaat. In de afgelopen 20 jaar is transitiezorg echt op de kaart gezet doormiddel van kleinere en grotere initiatieven in ziekenhuizen, praktijkgericht onderzoek en vele publicaties over het thema. Wat wij ook hebben gezien en vernomen uit het werkveld is dat transitiezorg nog verder kan ontwikkelen en dat men nog niet is uitgeleerd. Om deze reden is het project Transitie draait door opgezet. Met al het moois dat we al in handen hebben met elkaar verder kijken naar de toekomst en een kwalitatieve verbeterslag maken. Dat is het doel!

Ook blijken er altijd groepen kinderen en jongeren te zijn die wat transitiezorg betreft nog niet genoeg aandacht krijgen. In het verleden hebben wij bijvoorbeeld specifiek aandacht aan jongeren met HIV besteed in de Virus groeiwijzer. De komende jaren gaan wij ons echter vooral richten op jongeren met verstandelijke beperkingen waarvan uit de literatuur blijkt dat er op het gebied van goede transitiezorg nog veel winst valt te behalen. Dit gaat gebeuren met behulp van het project Stap op.

Dit zijn twee voorbeelden van projecten die wij vanuit het projectteam van Op Eigen Benen gaan draaien samen met vele partners die zich ook sterk maken voor transitiezorg. Om jullie op de hoogte te houden van de vorderingen zijn van deze en ook van andere lopende projecten projectpagina’s gemaakt. We bevelen van harte aan om een kijkje te nemen op deze pagina’s via Projecten lopend – Kenniscentrum Zorginnovatie (opeigenbenen.nu). Mocht je interesse hebben in de afgeronde projecten van Op Eigen Benen dan kun je deze benaderen via Projecten afgerond – Kenniscentrum Zorginnovatie (opeigenbenen.nu).