Doel

Als ouder / verzorger van een kind met Diabetes typ 1 in staat zijn om positief te coachen richting zelfstandigheid in de diabeteszorg door met andere ouders in gesprek te gaan en handvatten te krijgen hoe je dit kunt vormgeven. Daarnaast leer je hoe je met de punten uit het Diabetes Groeimodel in het dagelijks leven aan het werk kunt.

Doelgroep

Ouders van kinderen en jongeren tot 18 jaar met Diabetes type 1.

Ontwikkelaars

De Oudercursus Los Vast is evenals het Diabetes Groeimodel en bijbehorende app ontwikkeld door het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen (KDCN). Dit expertisecentrum op het gebied van diabetes bij kinderen en jongeren is een bijzondere samenwerking tussen het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en het Radboud umc.

Beschrijving

De titel van de oudercursus Los Vast verwijst naar de uitdaging waar ouders van kinderen en jongeren met Diabetes type 1 dagelijks voor staan; je weet dat het goed is om je kind steeds meer los te laten en op te voeden richting zelfstandigheid, maar het is nog lang niet gemakkelijk om dat te doen. Zeker niet als er tegenslagen zijn of als je je kind ziet worstelen. Hoe doe je dat? Loslaten en tegelijkertijd zorgen dat je kind veilig en gezond is?

Binnen de oudercursus ga je met andere ouders in gesprek en krijg je handvatten hoe je op een positieve, motiverende en accepterende manier met je kind over diabetes kunt communiceren. Ook leer je hoe je als gezin met de punten uit het Diabetes Groeimodel in het dagelijks leven aan het werk kunt.

De oudercursus bestaat uit drie cursusbijeenkomsten en een jaarlijks terugkerende boosterbijeenkomst.

Hoe gebruik ik als zorgverlener deze tool?

Ouders kunnen gewezen worden op de oudercursus door hen de link te geven naar de website diabetesgroeimodel.nl waar zij verdere informatie kunnen vinden.

Beschikbaarheid

  • Op de website diabetesgroeimodel.nl is te vinden hoe ouders zich aan kunnen melden voor de cursus. Zij kunnen ook hiervoor contact opnemen met kdcn@cwz.nl.
  • Het Diabetes Groeimodel (overzicht en bijbehorende app) dient als basis voor de oudercursus en kan desgewenst al worden bekeken.

Meer informatie?

U kunt terecht bij kdcn@cwz.nl

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via opeigenbenen.nl.