Doel

De transitietool voor jongeren met een depressie heeft als voornaamste doel om de overgang van jeugd GGZ naar volwassenen GGZ soepeler te laten verlopen. De ervaringsdeskundige jongeren die aan het project hebben deelgenomen hebben daarnaast de onderstaande doelen als uitgangspunt genomen:

  • Jongeren informeren over wat er voor hun traject verandert als ze 18 jaar worden.
  • Jongeren een hart onder de riem steken.
  • Jongeren aanmoedigen om zelf informatie te zoeken en zich te laten informeren en steunen door de behandelaar en ouder(s)/verzorger(s).

Doelgroep

Jongeren rond de 18 jaar met een depressie.

Ontwikkelaars

De ontwikkeling van de transitietool en de bijbehorende documenten is een onderdeel van het door ZonMW gesubsidieerde project getiteld ‘De overgang van jeugd- naar volwassenenzorg: de ontwikkeling van een transitieprogramma voor jongeren met een depressie’. Stichting Alexander heeft in opdracht van TNO dit onderdeel uitgevoerd en samen met ervaringsdeskundige jongeren het product ontwikkeld.  Deze jongeren kregen rond de 18 jaar zelf hulp bij een depressie of krijgen deze hulp nog steeds.

Beschrijving

De transitietool bestaat uit een checklist, een instructiedocument voor professionals en vouwkaartjes waarvan Deel 1 is bedoeld voor de jongeren zelf en Deel 2 bestaat uit kaartjes die de jongeren aan hun ouder(s)/verzorgers kunnen geven.

De checklist is een hulpmiddel om jongeren met een depressie te helpen met de overstap van jeugd- naar volwassenenzorg. Aan de hand van de checklist bespreekt de hulpverlener een aantal onderwerpen die van belang zijn in de transitieperiode. Hierdoor krijgt de jongere handvatten om goed voorbereid de overstap te maken.

Daarnaast kunnen de jongeren door de hulpverlener geattendeerd worden op de kaartjes.

Beschikbaarheid

De transitietool is opgenomen in het Kennisdossier Transitiepsychiatrie van het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast kunnen de documenten hieronder met toestemming van de ontwikkelaars worden ingezien, gedownload, gedrukt of uitgeprint.

Checklist

Vouwkaartjes

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen@hr.nl