Doel

Met behulp van de Lastmeter psychosociale zorgbehoeften van jongeren (patiënten) en ouders signaleren. Daarnaast is het een screeningsinstrument om psychosociale risicofactoren bij jongeren te identificeren en een transitieplan op te stellen.

Naast een signaleringsinstrument is de Lastmeter ook een communicatie hulpmiddel ten aanzien van psychosociale aspecten. Gebruik ervan kan de kwaliteit van de gesprekken tussen zorgverleners en jongeren en hun ouders verbeteren.

Doelgroep

De Lastmeter is toepasbaar bij patiënten met zeer uiteenlopende ziektebeelden. Dit maakt het instrument ook geschikt voor jongeren met chronische aandoeningen  vanaf 12 jaar.

Ontwikkelaars

De Lastthermometer is een van origine Amerikaans gevalideerd screeningsinstrument. Het National Comprehensive Cancer Network (NCCN) heeft de eerste versie ontwikkeld onder de naam NCCN Distress Thermometer and Problem List for Patients.

In Nederland wordt de Lastmeter steeds vaker toegepast in de oncologische zorg voor volwassenen. Van daaruit is het instrument ook naar de kinderoncologische praktijk vertaald. Het Erasmus MC / Sophia Kinderziekenhuis heeft het intrument aangepast voor jongeren (en hun ouders) van de afdeling Reumatologie.

Beschrijving

De Lastmeter is een simpel generiek instrument, toepasbaar voor meerdere aandoeningen, dat distress meet. In het Nederlands is distress vertaald als ‘last’, een breed begrip dat hier last van fysieke, psychologische, sociale en spirituele aard omvat. Het meetinstrument loopt van ‘normale’ gevoelens van kwetsbaarheid, angst en verdriet, tot en met ernstige problemen zoals depressie, sociaal isolement en een existentiële crisis. De Lastmeter bestaat uit twee onderdelen:

  1. De Lastschaal, waarop patiënten met een cijfer van 0 tot 10 kunnen aangeven in welke mate zij last ervaren ten gevolge van hun ziekte.
  2. Een probleeminventarisatie op verschillende domeinen: praktisch, gezin/sociaal, emotioneel, religieus/spiritueel en lichamelijk.

Hoe gebruik ik als zorgverlener deze tool?

Patiënten vullen op gezette tijden de Lastmeter in. De patiënt moet bij de eerste keer invullen op de hoogte zijn van de diagnose en het (voorlopige) behandelplan. Door regelmatig te screenen kan de ontwikkeling in de ernst en aard van de klachten gevolgd worden en kan snel worden ingesprongen op een veranderende zorgbehoefte. De zorgverlener bespreekt de antwoorden met de patiënt.

Score 5 of hoger?

Met behulp van de probleeminventarisatie kan de zorgverlener in één oogopslag zien waar de patiënt problemen ervaar. Op basis hiervan kan de zorgverlener bepalen of verwijzing nodig is en wie daarvoor het meest geschikt is. Ook bij een lagere score wordt kort gecheckt of de antwoorden kloppen met de gegeven score. Tot slot kan de patiënt aangeven of hij voor de ervaren problemen wel, misschien of geen professionele ondersteuning wil. Uit onderzoek onder kankerpatiënten blijkt dat patiënten die op de thermometer als totale draaglast een 5 of hoger omcirkelen, extra ondersteuning nodig hebben (Tuinman et al. 2008)

Beschikbaarheid

Meer informatie?

U kunt contact opnemen via opeigenbenen.nl.