De transitie van jongeren van kinder- naar volwassenenzorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Problemen zoals (onvoldoende) zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het achterblijven bij het bereiken bij sociaal-emotionele mijlpalen, ‘drop out’ uit behandelprogramma’s en gebrekkige therapietrouw komen regelmatig voor bij de overstap.

De tools zijn interventies, instrumenten en initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening. De tools zijn ontwikkeld binnen zeer uiteenlopende instellingen en projecten maar altijd staat centraal dat zij het transitieproces organisatorisch verbeteren en/of de zelfstandigheid en het zelfmanagement van de jongere verbeteren.

Een tool kan ook bestaan uit een halfabricaat (voorbeeldbrief, folder of vragenlijst). Professionals kunnen deze downloaden en aanpassen met eigen logo’s en informatie.

In alle gevallen is er toestemming verkregen van de ontwikkelaar van de tool om hem op de website van Op Eigen Benen te mogen plaatsen en/of door te verwijzen naar hun website voor meer informatie.

Acht kernprincipes

Als leidraad voor verbeteracties voor de transitie in zorg is een Raamwerk met acht kernprincipes geformuleerd. De acht kernprincipes, basiselementen van goede transitiezorg voor jongeren met chronische aandoeningen, zijn: Jongere, Behandelteam, Toekomstgericht, Coördinatie, Continuïteit, Betrokken ouders, Zelfmanagement en Integrale zorg.

Recent zijn deze kernprincipes vergeleken met de meest recente richtlijnen rond transitiezorg zoals de NICE Guideline (2016). Hieruit blijkt dat het Raamwerk aansluit bij de ‘overarching principles’ zoals deze worden beschreven door NICE.

  

Onderverdeling van de tools in de Toolkit