Transitie Toolkit

Wat vind je in deze toolkit?

De transitie van kinder- naar volwassenenzorg verloopt niet altijd vlekkeloos. Problemen zoals (onvoldoende) zelfstandigheid en zelfredzaamheid, het achterblijven bij het bereiken van sociaal-emotionele mijlpalen, ‘drop out’ uit behandelprogramma’s en gebrekkige therapietrouw komen regelmatig voor.

De tools uit deze Transitie Toolkit zijn interventies, instrumenten en initiatieven die bijdragen aan de verbetering van de transitiezorg voor jongeren met een chronische aandoening.

Indeling van de toolkit

De tools zijn onder verdeeld naar moment of periode dat zij ingezet kunnen worden namelijk: voor de overstap, tijdens de overstap en na de overstap. Daarnaast zijn er tools die gedurende het hele transitieproces worden ingezet zoals een transitiecoördinator en het gebruik van een individueel transitieplan zoals Ready Steady Go of de Groei-Wijzer.

Essentiële – en ‘Nice to have’ tools

Vaak moeten er keuzes gemaakt worden in de mate waarop transitiezorg kan worden aangeboden. Aanbevolen wordt dan ook om je in eerste instantie te richten op de ‘Essentiële tools’ en indien gewenst in tweede instantie een keuze te maken uit de ‘Nice to have’ tools. Deze indeling is voortgekomen uit een inventarisatie onder bijna honderd zorgprofessionals met al (enige) ervaring in transitiezorg dus met het implementeren van één of meerdere Essentiële tools maak je in ieder geval een goede start!

Aanvulling op deze toolkit: Transitie Toolkit VB

Op 1 maart 2024 is project STAP-OP gestart. Dit project richt zich specifiek op de transitiezorg voor jongen dit naast een verstandelijke beperking ook te maken hebben met somatische of psychische problemen. Op dit moment ontbreekt er recent onderzoek die de huidige transitiezorgpraktijk voor deze specifieke groep jongeren in kaart brengt. Een standaardaanpak werkt voor deze groep niet. Er is meer kennis nodig voordat passende interventies kunnen worden ingezet.

Gedurende de looptijd van het project STAP-OP worden in deze Transitie Toolkit VB interventies verzameld en gebundeld die mogelijk behulpzaam kunnen zijn in de zorg en ondersteuning van deze groep jongeren.

Voor de overstap

Essentiële tools 

Tools ‘Nice to have’

C

D

E

G

I

J

K

N

M

O

P

R

S

T

Z